رد کردن لینک ها

Sub heading far far away

.

متقاضیان کار در شرکت ایرسا صنعت کارمانیا می توانند در بانک مشاغل سایت این شرکت (سایت حاضر) ، ثبت نام نمایند. ثبت نام و ارسال درخواست، هیگونه تعهدی را جهت استخدام متوجه شرکت ایرسا صنعت کارمانیا نمی نماید.

"ضروری" indicates required fields

مرحله 1 از 4

اطلاعات

شما در مرحله ی اول پر کردن فرم درخواست استخدام در بانک مشاغل شرکت ایرسا صنعت کارمانیا هستید. لطفا اطلاعات فردی خود را وارد کنید:
اطلاعات فردیضروری
تاریخ تولدضروری
وضعیت تاهلضروری
وضعیت نظام وظیفهضروری
بازگشت به بالای صفحه